Home


Pladen fuld!

Rap-spillet er overstået, rafleturneringen har fundet en mester, og 2018 går på hæld. Snart har vi sidste gymnastikaften. Mød op!

Jeres elskede bestyrelse vil gerne være på forkant og udvise rettidig omhu ved allerede nu at ønske en god jul og et godt nytår.

Vi ses selvfølgelig til julenadver og nytårskur


Meld afbud


Som bekendt skal Snotnæser aktivt deltage i gymnastikken – hver gang.


Hvis det helt utænkelige skulle ske, at en næse alligevel ikke kan møde op, kender alle betingelserne, herunder at der skal ringes afbud til 1. Lehreren.


Det skal primært ske til


Per, 4274 5300


eller sekundært til


Kaj, 2. Lehrer, 3012 5483

Vigtigt til medlemmerne


Vær opmærksom på, at der ikke mere udsendes breve med e-mail fra John vedrørende nyt i GD. Nyhedsbreve og orientering lægges som annonceret på denne hjemmeside under rubrikken "Medlemmer" (herover), og man skal så selv logge sig på med det password, der er udleveret til alle medlemmer.


Skulle du mod forventning ikke have modtaget password til medlemsdelen af hjemmesiden, skal du henvende dig til John for at få det udleveret.


Hvis du er usikker på, hvordan du kommer ind på medlems-delen, kan du kontakte Poul Kofoed eller Kaj-Ivan, som kan guide dig igennem. Du kan få deres mobilnumre hos John.

GD’s Spar Bonde aften


Af Bent Sindersen


Ialt 21 deltagere fordelt ved fem borde kunne herefter begynde på spillet på John Lunds anvisning. Sidste års forsvarende mester, Ole Frølund, var taget på ferie til de ”varme lande” og kunne derfor ikke generobre sin titel.


Efter en god times spil kunne de fem finalister udpeges: Anders Lindgaard, Jan Lindgaard, Frank Routh, Erik Bang og undertegnede (Bent Sindersen).


Disse trak sig ind i det tilstødende lokale, hvor finalen udspilledes. John holdt et vågent øje med, at alt gik retfærdigt til. Turneringens endegyldige vinder blev Frank Routh.

Herefter kunne undertegnede overrække pokalen til den nykårede champion med ordene: ”Vi må sige, at dette er en værdig vinder af årets Spar Bonde turnering”.


Forud for spillet havde Lone budt på svinekølle med bagte rødbeder, sauté af vintergrønt, ristede kartofler og skysovs – en menu, som af 21 sultne ”lemmer” fik ros til ”skyerne” ...

Undertegnede var, i formandens fravær, ”stand-in” og bød de fremmødte velkommen. Efter middagen var indtaget, og GD-sangen sunget, var det tid til benstræk, luft og røg og herefter trak deltagerne et nummer, der ledte dem hen til deres spillebord.


Efter den obligatoriske fotografering af Spar Bonde-vinder og formandens stedfortræder, begyndte folk lige så stille at sive hver til sit. Endnu en god aften lige i Gamle Drenges ånd.

 

GD’s gymnastikopvisning

fik pludselig brug for læge

 

Af John Lund

 

Der var mødt 31 skønne piger, Æres Drenge, Gamle Drenge og snotnæser til årets højdepunkt nemlig gymnastikopvisning i Gamle Drenge.

 

Efter en rigtig flot indmarch med vores fane i spidsen for ”Drengene” overtog Anton fanen fra Hans så gymnastikken kunne begynde.

 

Under kyndig vejledning fra vores kommende første lehrer Kaj R. kom gymnastikken godt i gang, der blev svedt bravt under hele opvisningen og pigerne belønnede deltagerne med kraftigt bifald.

 

Opvisningen sluttede med en flot udmarch hvorefter ”Drengene” gik i omklædningsrummet til en lille forfriskning.

Pigerne blev underholdt med en forfriskning samt lidt sødt til ganen.

Da alle var færdige med omklædning og bad gik turen til Phønix

 

Her bød Hans velkommen og roste gymnasterne og bød Kaj R. velkommen som første lehrer i den nye sæson. Efter eget ønske er Per O. fremover anden lehrer.

 

Så blev maden serveret, Kalve Frikasse med forårsgrønt og kogte kartofler.

Her var der så rimelig ro på alle i ca. en time. Så var freden over. Flemming og NP

underholdt forsamlingen med et meget flot kulturelt indslag, hvor nok især pigerne nød den flotte udklædning, samt Hans der var midtpunkt i underholdningen.

Stor ros til Flemming og NP.

 

Herefter var der kaffe med gode muffins, Stor ros til Phønix for fin forplejning.

 

Omkring kl. 22.00 blev der almindelig opbrud efter en rigtig hyggelig aften

 

Bestyrelsen vil samtidig gerne benytte lejligheden til at præsentere foreningens nye webmaster nemlig Majbritt Skræddergård der fremover vil sørge for vedligeholdelse af hjemmesiden.

Kontakt til GD


Mads Pedersen, formand          2555 1516


Bent S. Nielsen, næstformand og formand for øl- og madnævnet

2082 6299


John Lund, sekretær (kommode)

2562 9827


Flemming Jørgensen, kasserer,               2266 4405


Hans Lykkegaard er menigt medlemmer af øl- og madnævnet (ØM)


Kontakt til GD på e-mail


gd@gdholstebro.dk

Kommende arrangementerJuni

Lørdag den 1. kl. 09.00,  Sommer-udflugt. Mødested Café Perlen