Home


God sommer

Husk SommerudflugtenMeld afbud


Som bekendt skal Snotnæser aktivt deltage i gymnastikken – hver gang.


Hvis det helt utænkelige skulle ske, at en næse alligevel ikke kan møde op, kender alle betingelserne, herunder at der skal ringes afbud til 1. Lehreren.


Det skal primært ske til


Kaj, 1. Lehrer, 3012 5483


eller sekundært til


Per, 2. Lehrer, 4274 5300Vigtigt til medlemmerne


Vær opmærksom på, at der ikke mere udsendes breve med e-mail fra John vedrørende nyt i GD. Nyhedsbreve og orientering lægges som annonceret på denne hjemmeside under rubrikken "Medlemmer" (herover), og man skal så selv logge sig på med det password, der er udleveret til alle medlemmer.


Skulle du mod forventning ikke have modtaget password til medlemsdelen af hjemmesiden, skal du henvende dig til John for at få det udleveret.


Hvis du er usikker på, hvordan du kommer ind på medlems-delen, kan du kontakte Poul Kofoed, som kan guide dig igennem. Du kan få hans mobilnumre hos John.


Sommerudflugt 2020


Forsamlingsforbuddet (10 personer) er forlænget til 8. juni 2020.
Herefter forventes det at det vil blive hævet til 30 og 50 personer.
Hvis dette vedtages vil sommerudflugten blive gennemført


Lørdag den 13. juni.


Indbydelse vil blive udsendt i uge 22.


Skønne kvinder, Æresdrenge , gamle drenge og snotnæser


Dronningen, statsministeren og en enig folketing har besluttet at vi ikke
må omgås på samme måde som tidligere, hvad sikkert er klogt nok, det
kan kun tiden vise. Om det er en overreaktion er der mange meninger
om, i hvert fald påstår den kendte læge Vibeke Manniche det, hun
udtrykker det som en hysterisk overreaktion hvor dem der er mest
smittede er politikere i hele verden med deres hysteri, vi må håbe hun
har ret.
Alt dette er så årsagen til at netop i dag som mange af os havde glædet
os til, netop gymnastikafslutningen hvor vi skulle have vist vore skønne
kvinder den flotte gymnastik som Kaj har lært os gennem en lang
sæson, hvor der har været fin deltagelse både i salen og på stolende.
Dette må vi som tidligere meddelt desværre aflyse og det er en enig
bestyrelse som tog beslutningen, dog bakkede Holstebro Kommune op
omkring vores beslutning som umuliggjorde at vi kunne afholde
opvisningen ved at lukke skolerne.
Vi fra bestyrelsen vil sige tak for en fin sæson, hvor vi har haft mange
gode sammenkomster både i gymnastiksalen og andre gode aktiviteter
der har været afholdt i løbet af sæsonen.
Vores sidste arrangement i denne sæson er vore sommerudflugt, alt er
planlagt til mindste detalje og vi håber alle at vi er ude af dette mareridt
inden så vi kan afholde som planlagt. Det vil bare være så godt hvis vi
kan mødes der igen.
Alt det bedste for Jer og Jeres nærmeste med håb om snarlig gensyn.
GD Bestyrelsen 


GD’s åndelige fodtur, torsdag, d. 27.02.2020

 

Alle 24 tilmeldte var klar ved OK benzinstationen bagved Phønix kl. 18.15. Evighedssnotnæsen Gerner sad bag rattet i den store bus, som fragtede os ud til AB Catering på Nybo Høje. Her tog Poul imod og vi lagde ud med en rundvisning i de forskellige kølerum, videre til tørvarelageret og endte ude i det store fryserum. Enkelte Gamle Drenge valgte dog at vente udenfor rummet, grundet temperaturen. Efter det såkaldte ”kolde gys”, fortsatte vi ind i firmaets kantine, hvor Poul bød på øl, vin, vand, snoller og snacks. Så fin en forplejning. Herefter fik vi indblik i en solstrålehistorie omkring en fødevareleverandør af dimensioner, som fremkaldte stor overraskelse hos mange.


Efter en god times ophold hos AB, var vi klar til at drage videre og vi takkede Poul mange gange for den fine rundvisning og fortælling om firmaet. Bussen vendte ”næsen” mod Phønix, hvor Lone ventede med svinekæber, kartofler, sovs og grønsager. 

Da alle var godt bespist, rungede alle med på GD sangen og herefter var der mulighed for ”fri leg” med rafling og socialt samvær.


Aftenen sluttede ved ca. 22 – tiden. Alt i alt igen en fantastisk aften, arrangeret af Jeres kære bestyrelse.


Således opfattet GD Bent S. Nielsen, selveste skuddagen, den 29. februar 2020.

GD’s Spar Bonde aften, torsdag 13.02.2020.

 

Dette års turnering bød på dejlig middag, tilberedt af en gæstekok. Snotnæse Hans serverede brunkål med flæsk og kogt medister. En virkelig retro-ret, som mildt sagt fik sat gang i luftsystemet på diverse tilstedeværende maver. Omend undertegnede i starten var en anelse skeptisk overfor såvel retten, som gæstekokkens evner, er indrømmelsen ikke til at tage fejl af. Det var særdeles lækkert og smagte virkelig godt. 

Efter kål og kød var gledet ned, og GD sangen afsunget, var det tid til benstræk, luft og røg og herefter trak deltagerne et nummer, der ledte dem hen til deres respektive spillebord. I alt 21 deltagere, fordelt ved 5 borde. Spillet kunne herefter begynde på John Lunds anvisning.

Efter en god times spil kunne de 5 finalister udpeges: Poul Kofoed, Per Odefey, N.P. Skræddergaard, Hans Lykkegård og Hans Pedersen.

Disse trak sig ind i det tilstødende lokale, hvor finalen udspilledes. John holdt, som altid, et vågent øje med, at alt gik retfærdigt til. Sluttelig løb Æresdreng Hans Lykkegård sikkert af med sejren.

Herefter kunne undertegnede overrække pokalen til den nykårede champion med ordene: ”Som vi, i bestyrelsen, havde aftalt inden denne aften, var det et bestyrelsesmedlem, der vandt dette års turnering. Vi holder jo altid, hvad vi lover”.

Efter den obligatoriske fotografering af Spar Bonde vinder og formandens stedfortræder, begyndte folk lige så stille at sive hver til sit. Endnu en god aften lige i Gamle Drenges ånd.

Således opfattet, GD Bent Sindersen Nielsen, den 20.02.2020.


Finalebord 2020 Spar Bonde


Vinder Bord 1. Poul Kofoed 5 deltager

Vinder Bord 2. Per Odefey 4 deltager

Vinder Bord 3. NP Skræddergård 4 deltager

Vinder Bord 4. Hans Lykkegård 4 deltager

Vinder Bord 5. Mads Pedersen 4 deltager

Vinder finalen. Hans Lykkegård


GD’s årlige og gode tradition Nytårskuren 2019.


Årets sidste dag kalder på eftertænksomhed. Sådan har det altid været og således også til dette års nytårskur på Phønix. Formand Mads ridsede årets gang i foreningen op, hvor både de gode samt de mere sørgelige begivenheder blev nævnt. Årets arrangementer og aktiviteten i gymnastiksalen har været med yderst tilfredsstillende deltagelse og Mads takkede herfor på bestyrelsens vegne. Desværre har året 2019 også budt på et alt for tidligt farvel til to GD-medlemmer, Ole og Valdemar. Alle 49 fremmødte i den hyggelige ”hule” fik herved en reminder om, at vi alle skal huske at leve livet, mens vi har det. Hvor var det dejligt, at præcis på dette tidspunkt skinnede solen ind til os, det bedste den har lært. Hvorfor mon? 


Traditionen tro fik, 1. lehrer i gymnastiksalen, Kaj og vores nye webmaster Majbritt, udbetalt deres ”løn” for 2020 på forskud, hvilket må siges at være særdeles favorable vilkår. Mads takkede dem begge for deres store indsats.

Dette års frokost bød på hjemmelavede lækkerier fra Lones køkken og sandelig et kagebord med bl.a. lagkage til kaffen. Endnu en gang må vi konstatere, hvor vigtigt det er, at kunne mødes til denne særdeles hyggelige nytårssammenkomst, hvor alle har mulighed for en lille snak og at ønske hinanden godt nytår. 


Til slut stemte alle ”GD-drenge” højt og rungende i til GD-sangen, hvorefter alle stille og roligt brød op for at gå hjem og fejre det nye års komme. Spændende hvad 2020 og det nye årti mon vil bringe?  

 

Således opfattet, GD Bent Sindersen Nielsen, den 4. januar 2020.

Kontakt til GD


Mads Pedersen, formand          2555 1516


Bent S. Nielsen, næstformand og formand for øl- og madnævnet (ØM)

2082 6299


John Lund, sekretær (kommode)

2562 9827


Flemming Jørgensen, kasserer,  2266 4405


Hans Lykkegaard er menigt medlem af øl- og madnævnet (ØM)

2148 7644


Kontakt til GD på e-mail


gd@gdholstebro.dk

Kommende arrangementer