About

Gamle Drenge Holstebro af 1916

Opbygning og beskrivelse i meget grove træk, år 2019


Den eneste gymnastikforening af sin art i DK, med egen fane, egen slagsang, eget sanghæfte og egen gæstebog.


Formål

Socialt samvær i topklasse, at blive "dreng" igen, stresse af og dyrke gymnastik.


Antal (med)lemmer

Pr. 1. april 2019

54 lemmer, heraf 28 Gamle Drenge og 18 æresdrenge (alle af byens bedste borgere) otte snotnæser, en talsmand for snotnæserne.


Foreningen har p.t. 18 æresdrenge, der er kontingentfri. Kriterierne for at opnå den helt ubegribeligt hæderfulde titel af Æresdreng skal probanten være fyldt 70 år og have betalt kontingent i 20 år.


Optagelsesprøve for snotnæser

Nye "næser" skal som minimum være fyldt 30 år og være indstillet af en Gammel Dreng med interesse for idrætten. Snotnæser har pr. definition ingen rettigheder, herunder ingen tale- eller stemmeret ved generalforsamlingen. Snotnæser skal ALTID melde afbud til lehreren ved fravær – sker dette ikke, skal vedkommende næse have brev med hjemmefra med begrundelse for den ulovlige udeblivelse fra gymnastikken. Skal desuden sørge for, at GD aldrig mangler hverken vådt eller tørt. Optagelse af nye snotnæser sker løbende.


Opposition

Den på det nærmeste selvbestaltede bestyrelse lader af demokratiske årsager en mindre og betydningsløs opposition eksistere med meget velovervejede mellemrum. Oppositionen består mest af ældre medlemmer, hvis idéer alligevel er over sidste salgsdato eller på andre måder utopiske.


Som modtræk til oppositionen har bestyrelse nøje udvalgt et antal tro lemmer som "rygklappere", hvis opgave det er at tale vildledte og svagt funderede lemmer til fornuft og under alle omstændigheder tale oppositionen midt imod.


Gymnastik:

Der gøres gymnastik efter gode velafprøvede principper 16-20 gange per sæson. Gymnastikken har gennem de meget opbyggende øvelser til formål at rette de krumme rygge, strække de krogede led og lemmer samt kalde sveden frem på panden. Kort fortalt: At gøre ungdom af gamling, som drengene synger i den traditionelle gåsegang rundt i gymnastiksalen før den egentlige gymnastik, der forestås af kompetente og veluddannede instruktører (lehrere).


1. Lehrer er Kaj Roost, 2. lehrer er Per Odefye. 


For at gymnastikken gennemføres, skal der mindst være ti personer, der er omklædt til det befalede tidspunkt.


Gymnastikken afsluttes i foråret ordentligvis med en opvisning, hvortil "pigerne" kan tilstedes adgang.


Åndelig fodtur

To gange om året arrangeres der "åndelig fodtur", hvor GD besøger en virksomhed, en skole eller andet, som ligger i eller lige ved Holstebro. Åndelige fodture er placeret i ugerne 7 og 42.


Hulen

Gymnastikken om torsdagen afsluttes hver gang med et besøg i "hulen", der p.t. er placeret i restaurant Phønix. Der serveres en særlig Phønix-menu, der på bedste vis kompenserer for eventuelle tab af kalorier under gymnastikken.


Der rafles "Løgn", og uden for sæsonen arrangeres der med jævne mellemrum rafleturnering eller der spilles sparbonde. Normalt hyldes en "taber", det vil sige, at en spiller får alle kapslerne, med en passende sang. Der synges i øvrigt meget ind imellem, at der udveksles regulær mandehørm. Der tales ikke ondt om hinanden, og der tales så vidt muligt ikke politik.


Julenadver, runde dage og andre specialarrangementer

Gamle Drenge er meget opmærksom på, at der trods alt foregår noget uden for GDs verden. Derfor deltager foreningen med fane i runde dage, det vil sige runde fødselsdage, bryllupper (+ sølv-, guld- og evt. senere bryllupper) jubilæer etc.


GD fejrer sig selv med en fødselsdagsfest hvert femte år. Jul holdes der julenadver med kål, flæsk og pølse. Før nadveren går lemmerne i gåsegang til Hulen, hvor der kan rafles og spilles kort, når fødeindtagelsen er overstået. Ved årsskiftet holdes der Nytårskur.


Midt på sommeren arrangeres der en sommerudflugt, der altid går ud i det fri.


Forskellige tratitioner

Hvis GDs piger/damer er med til et arrangement, tilsiger etiketten, at enhver form for tale, historiefortælling eller et lem blot får ordet, indledes således:


"Skønne piger, æresdrenge, Gamle Drenge og snotnæser." SKÅL!

Gymnastikken afsluttes med en opvisning i foråret. Hertil kan drengenes piger tilstedes adgang. Arkivfoto.

 
 
 
 

Her kan du sende en besked til bestyrelsen ved at udfylde felterne med navn, e-mail og din besked. Derefter behøver du bare trykke på send.

Sådan bliver du Snotnæse

Her er regler og betingelser for at blive optaget som snotnæse i Gamle Drenge.


Du skal være fyldt 30 år.


Du skal have en fadder.

    Det får du ved henvendelse til medlemmer af

    GD   eller bestyrelsen.


Du bliver indbudt til en samtale med

    bestyrelsen, der orienterer om foreningen.


Du skal bestå en optagelsesprøve, hvor GD

    ser, hvor "stiv" du er til gymnastik.


Når de Gamle Drenge har godkendt dig,

    bliver du udnævnt til snotnæse.


Dine opgaver som snotnæse er at passe din

    gymnastik og servicere de Gamle Drenge.


For at blive udnævnt til Gammel Dreng skal

    du:


Være omklædt og deltage i gymnastik                   40 gange eller have betalt kontigent i 6 år.

    Herefter kan du ved den efterfølgende

    eneralforsamling blive indstillet til

    Gammel Dreng.

    Dette skal godkendes af generalforsamlingen


For at blive Æresdreng skal du have været

    medlem af foreningen og betalt kontingent i

    mindst 20 år samt være fyldt 70 år.


Ovennævnte punkter er gældende for nye

    medlemmer optaget efter den 1. august 2014.Vedtaget på bestyrelsesmøde

den 5. august 2014.

GD-sangen


Tag fat i gamle gutter

og syng, syng til

maven vel nok lidt strutter,

syng til, syng til.

Stemmen dog aldrig klikker,

når vi en kvæld

sidder om bord og drikker

af glædens væld.


Sådan en kvæld I ved nok,

at vi med gny

hverver til gymnastikhop

rekrutter ny.

Blot de vort kammeratskab

helt ud forstår,

”drengenes” gode venskab

jo straks de får.


Om det betyder noget,

ja, spørg kun blot;

finder du livet broget,

bli´r straks det godt,

når du med Gamle Drenge

til gymnastik

tumler dig svedt og længe,

som det er skik.


Hvem ser på mavens dasken,

jeg tror, du vil!

Her kan du kaste masken

så tit, du vil.

Her kan du meget lære

af frigjorthed.

Her findes ingen tvære,

kun munterhed.


Troskab, når troskab kræves,

du finder her.

Løgne og snak ej væves

i vores hær.

Hvordan du verdslig står dig,

det gør ej spor,

verden måske forsmår dig,

du er vor bror.


Slut op i Gamle Drenge,

stem i, stem i!

Hurra, det runger længe,

stem i, stem i!

For gymnastikkens samling

af vores flok,

ungdom den gør af gamling

det ved I nok!